Fönsterfilm - Mycket fakta och information om Fönsterfilm
Rullgardiner med elmotor

Rullgardiner med Motor

De finns rullgardiner som hittas upp och sänks ned med hjälp av en liten en motor. Ofta ör det onödigt att ha rullgardiner som styrs med en elmotor men ibland är det helt nödvändigt. De tillfällen som det är bra att ha elmotorstyrda rullgardiner ör:

  • Rullgardinen ska sitta i ett fönster högt upp som är svårt att nå.
  • En motorstyrd rullgardin kan tidsstyras så att den åker ner på kvällen och upp på morgonen vilket liknar normalbeteendet vilket minskar risken för nattliga inbrott.
  • Ifall solen som kommer in i rummet värmer rummet så mycket att det kan bli obehagligt kan det vara bra att ha en solstyrd reglering av rullgardinen.

Tänk på att en motorstyrd rullgardin måste beställas på det sättet eftersom det inte går att eftermontera elmotorn då motorn sitter inne i rullgardinen.